НАЧАЛО ЗА НАС НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ / SCIENTIFIC CONFERENCE 2023 г.

29.09.2023

Научна конференция с международно участие „Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие“ в Земеделски Институт - Шумен

 

На 28.09.2023 за 12 пореден път в Земеделски институт – Шумен се проведе научна конференция с международно участие „Иновации в земеделската наука за ефективно земеделие“. Конференцията се съфинансира от Фонд Научни Изследвания към Министерство на образованието по договор КП 06 – МНФ/15. В нея взеха участие около 70 научни работници от 3 чуждестранни научни организации – Университета в Хърпър Адамс, Обединено кралство, Институт по генетика и биотехнологии на Полската Академия на науките, Полша, Научно-изследователски институт по биология и хранене на животните, Румъния и 15 български научни организации - Тракийски Университет – Стара Загора, Технически университет – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев, Лесотехнически университет, Институт по животновъдни науки – Костинброд, Институт по земеделие – Карнобат, Институт по фуражни култури – Плевен, Институт по растителни и генетични ресурси, Садово, Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян,  Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив, Земеделски институт – Стара Загора, Институт по царевицата – Кнежа, ИЗС „Образцов чифлик“ - Русе. Бяха представени общо 32 научни съобщения в няколко сесии - пленарна и две специализирани - по животновъдство и растениевъдство. Докладите и постерите бяха в областите: генетика, селекция и репродукция в животновъдството, селекция, семепроизводство и агротехника  на растенията, системи за хранене на селскостопанските животни, технологии на отглеждане и производство на качествена животинска и растителна продукция, опазване на околната среда и намаляване на парниковите газове, използване на местните ресурси. 

В момента Земеделски институт – Шумен разработва 5 проекта в областта на животновъдството и 4 проекта в областта на растениевъдството към Селскостопанска Академия – София, както и два международни проекта: проект към Европейския Съюз по програма  COST за идентифициране и приложение на прояви на положително поведение при селскостопанските животни; сътрудничество с Австрия в областта на приложение на алтернативни добавки (стевия) за получаване на екологично чиста продукция  при биволи. Земеделски институт – Шумен работи по проект към ФНИ на МОН за идентифициране на генетични маркери, свързани с продуктивните признаци при овце.

 

20230928 115124-min

 

3bc141a6eea696b8514d6223e4c80f142c1ef701