НАЧАЛО ЗА НАС НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ / SCIENTIFIC CONFERENCE

 

АРХИВ

28.09.2023г.:

*НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

*SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

 

 

02.06.2022 - 03.06.2022г.:

 *НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

*SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 "ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА 

 ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Организатор: Земеделски институт - Шумен

 

 

  • Цели и тематика:

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на земеделието и предлагащи добри практически решения в земеделското производство.

Конференцията цели да даде възможност на учени от България и от други страни да:
—  Да обменят информация за новостите в земеделската наука, позволяващи устойчиво развитие на отрасъла
—  Да обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременни технологии в земеделието
—  Да направят предложения и препоръки по обсъжданите проблеми

  • Основни тематични направления:
  • Селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
  • Селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.

Програмата на конференцията предвижда пленарни доклади, а също доклади и постери по избор (заявка). Официални езици на конференцията са английски и български.