НАЧАЛО ПУБЛИКАЦИИ

 Публикации на научни сътрудници за 2024г. 


 Публикации на научни сътрудници за 2023г.


Публикации на научни сътрудници за 2022г.


Публикации на научни сътрудници за 2021г.


Публикации на научни сътрудници за 2020г.


Публикации на научни сътрудници за 2019г.


Публикации на научни сътрудници за 2018г.


Публикации на научни сътрудници за 2017г.


Публикации на научни сътрудници за 2016г.
Публикации на научни сътрудници за 2013г.


Публикации на научни сътрудници за 2012г.


Публикации на научни сътрудници за 2011г.


Публикации на научни сътрудници за 2010г.