НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПУБЛИКАЦИИ

 Публикации на научни сътрудници за 2024г. 


 Публикации на научни сътрудници за 2023г.


Публикации на научни сътрудници за 2022г.


Публикации на научни сътрудници за 2021г.


Публикации на научни сътрудници за 2020г.


Публикации на научни сътрудници за 2019г.


Публикации на научни сътрудници за 2018г.


Публикации на научни сътрудници за 2017г.


Публикации на научни сътрудници за 2016г.
Публикации на научни сътрудници за 2013г.


Публикации на научни сътрудници за 2012г.


Публикации на научни сътрудници за 2011г.


Публикации на научни сътрудници за 2010г.