Home структура

Ас. Мариела Илиева Георгиева-Андреева

 
Завършила през 2002 г. Аграрен университет гр. Пловдив - магистърска степен по специалност "Обща Агрономия".
През 2008 г. постъпва в Земеделски институт гр. Шумен като научен сътрудник по научната специалност "Растителна защита".
Участва в изследователски проект към IЩАН - "Селекция на нови високопродуктивни сортове цвекло и сорго с подобрени качества на суровината".назад