Home структура

Доц. д-р Станимир Енчев

 

Адрес

Бул. Симеон Велики 3, Земеделски институт, 9700, Шумен, България

Телефон

Служебен +359 54 992 973, 0898441158

e-mail

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Дата на раждане

05.03.1978 г.

Националност

Българска

Образование

Висше-магистър, 2006 г.

Аграрен университет-Пловдив

Агрономически факултет

Специалност-агроном

Висше-бакалавър, 2005 г.

Аграрен университет-Пловдив

Факултет по лозаро-градинарство

Специалност-агроном

Научен сътрудник

От 2007, продължава

Академична длъжност

Доцент

Научна степен

Заглавие на   дисертационен труд

Доктор

“Оценка на генофонда от сорго, суданка и соргосуданкови хибриди за натрупване на биомаса”, 2014 г.

Научна специалност

1. “Селекция и семепроизводство на културните растения”

2. “Общо земеделие“

Публикации

Общо в т.ч.

Книги

Научни статии

Брошури

Научно-популярни статии

39


1

33

2

2

Област на професионален             интерес

Растениевъдство, Селекция и семепроизводство на културните растения, общо земеделие.

Научни проекти

2007-2017 г.-10 научни проекта.

Учебна и преподавателска             дейност

Обучение на земеделски производители:

Курс по професия “Агроекология” 20ч.-2 бр.

Курс по професия „Фермер” 150 ч.-5 бр

Ръководство на      докторанти

Ръководител на редовен докторант

Езици

Руски, Английски

Компютърни умения

Word, Excel, Power pointназад