Home за ЗИ - ШУМЕН СТРУКТУРА

Доц. д-р Станимир Енчев

 

Адрес

Бул. "Симеон Велики" №3, Земеделски институт,

9700, гр. Шумен, България

Телефон

Служебен: +359 54 992 973; 0898441158

e-mail

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Дата на раждане

05.03.1978 г.

Националност

Българска

Образование

Висше - магистър, 2006 г.

Аграрен университет - Пловдив

Агрономически факултет

Специалност - Растениевъдна продукция

Висше - бакалавър, 2005 г.

Аграрен университет - Пловдив

Факултет по лозаро-градинарство

Специалност - Лозаро-градинарство

Научен сътрудник

От 2007, продължава

Академична длъжност

Доцент

Научна степен

Заглавие на   дисертационен

труд

Доктор

“Оценка на генофонда от сорго, суданка и

соргосуданкови хибриди за натрупване на

биомаса”, 2014 г.

Научна специалност

1. “Селекция и семепроизводство на културните

растения”

2. “Общо земеделие“

Публикации

Общо в т. ч.

Книги

Научни статии

Брошури

Научно-популярни статии

48


1

39

3

5

Област на професионален

интерес

Растениевъдство, Селекция и семепроизводство

на културните растения, общо земеделие.

Научни проекти

2007 - 2017 г. - 11 научни проекта.

Съавтор на 


Сорт стевия "Стела",

сертификат №11114/19.10.2017

Учебна и преподавателска

дейност

Обучение на земеделски производители:

Курс по професия “Агроекология” 20 ч. - 2 бр.

Курс по професия "Фермер” 150 ч. - 5 бр

Ръководство на

докторанти

Ръководител на редовен докторант

Езици

Руски, Английски

Компютърни умения

Word, Excel, Power pointназад