НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

ОТДЕЛ ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

 

Основни направления на научноизследователската работа

Приоритетите на изследователската дейност на научния колектив произтичат от фундаменталната реформа на общата европейска политика в земеделието, генетическата структура на съвременните породи и съхраняването на отечествените, включени към Националния генофонд на страната. Това изисква бързо адаптиране към новите условия и търсене на алтернативни възможности, насочени както към изискванията на потребителите, така и към природосъобразното отглеждане на животните.

Основни задачи:

 • Поддържане на Националния генофонд от биволи, говеда, свине и овце в млечно направление;
 • Разработване на оптимизирани методи на селекция;
 • Генетическо усъвършенстване и съхранение на развъжданите породи и отродия домашни животни;
 • Поддържане на генетическата структура на различни видове домашни животни;
 • Повишаване на генетическото разнообразие чрез интродукция на генна плазма;
 • Прилагане на линейното развъждане при различните видове и породи животни;
 • Съхранение на автохтонните породи, като източник на генноразнообразие;
 • Разработване на схема за поддържаща селекция на автохтонните породи;
 • Използване на биотехнологичните методи за повишаване на репродуктивната ефективност;
 • Култивиране, криоконсервация и трансплантиране на ембриони.

Създадени и внедрени научни разработки в полза на практиката:

 • Създадени са високопродуктивни породи и линии животни;
 • Разработени са съвременни, ефективни системи за селекция и усъвършенстване на породи и хибриди;
 • Успешно прилагане на модерни репродуктивни биотехнологии;
 • Разработена и внедрена технология за получаване и имплантиране на биволски ембриони на национално и международно ниво с цел генетическо усъвършенстване на биволската популация;
 • Разработена развъдна програма по биволовъдство;
 • Разработени развъдни програми по свиневъдство.

Притежавани сертификати за създадени породи:

Сертификат от 2002 г. за биволи с млечно направление, порода "Българска Мурра".
Сертификат от 2005 г. за овца "Синтетична популация Българска млечна".
Сертификат от 2002 г. за свиня двулинеен хибрид "Шумен".
Сертификат от 2002 г. за свиня трипороден хибрид "Шумен 2".

Международно сътрудничество

 • "Improvement of Buffalo Breeding in Turkey", 1994-2002.
 • "Improvement of Tailand buffalo on basis of Bulgarian Murrah breed " 2003 - 2006.
 • "Усъвършенстване на репродуктивната биотехнология, ембриотрансфер при различни видове животни", Китай - 2006-2009.
 • "Buffalo knowledge, production and economy improvement in Mediterranean area", COST, Èталия
 • "Изучаване на репродуктивната способност на свине-майки при чистопородно развъждане и кръстосване в условията на племенните свинезаводи и промишлени стопанства", Русия - 2004-2007.

СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА              НАЗАД