Home11та ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА

ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Дата на провеждане: 24 - 25 септември 2020г.

Организатор: Земеделски институт - Шумен

Първо съобщение


Цели и тематика:

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на земеделието и предлагащи добри практически решения в земеделското производство.
Конференцията цели да даде възможност на учени от България и от други страни да:
—  Да обменят информация за новостите в земеделската наука, позволяващи устойчиво развитие на отрасъла
—  Да обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременни технологии в земеделието
—  Да направят предложения и препоръки по обсъжданите проблеми


Основни тематични направления:

  • Селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
  • Селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.


Докладите ще бъдат отпечатани в следните списания:


Доклади и постери

Програмата на конференцията предвижда пленарни доклади, а също доклади и постери по избор (заявка). Официални езици на конференцията са английски и български.
Максимален брой доклади или постери за участие на всеки автор (един самостоятелно и един в колектив).


Условия за участие

Заявка за участие, придружена със заглавие на доклада е необходимо да бъде изпратена на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. - до 15.05. 2020г.

Резюмета на научни трудове е необходимо да бъдат представени в срок до 01.07.2020г. на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Пълният текст на докладите и постерите (съгласно изискванията на  научните списания) е необходимо да бъде представен в срок до 01.09.2020г. на e-mail aдpec: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  

В срок до 01.09.2020 г. участниците ще получат потвърждение по e-mail, че докладът им е приет от научната комисия за представяне на конференцията като презентация или постер.


Регистрационни такси  за участници:

  • За български участници                       100 лв.
  • За съавтори в доклади                           50 лв.

Таксите да бъдат приведени по банков път в срок до 31.08.2019г. по сметката на Института:

  Банка: ОББ Шумен
            BG56UBBS80023106099203
            BIC  код - UBBSBGSF
            (За конференцията 2019)


 Настаняване на участници

Резервацията на хотел се извършва самостоятелно от участниците в конференцията.

х-л Централ;

х-л Пролет;

х-л Формула с възможност за вечеря и обяд, в непосредствена близост до ЗИ, Шумен и дрВажни срокове:

— Заявка за участие придружена със заглавие на доклада - до 15.05.2020г.

— Представяне на резюмета на научни трудове - до 01.07.2020г.

—  Информация за приетите доклади - до 01.09.2020г.

—  Представяне на пълния текст на докладите и постери - до 01.09.2020г.

—  Предварително заплащане на таксата за правоучастие - до 31.08.2020г.

—  Информация за представянето на вашата статия като презентация или постер съгласно решението на научната комисия ще получите на e-mail - до 01.09.2020г.