Home

 

8ма ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА

ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Дата на провеждане – 28-29 септември 2017

Организатор: Земеделски институт - Шумен

Първо съобщение

Цели и тематика:
Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на земеделието и предлагащи добри практически решения в земеделското производство.
Конференцията цели да даде възможност на учени от България и от други страни да:
о Да обменят информация за новостите в земеделската наука, позволяващи устойчиво развитие на отрасъла
о Да обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременни технологии в земеделието
о Да направят предложения и препоръки по обсъжданите проблеми

Основни тематични направления:

  • Селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
  • Селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.

Докладите ще бъдат отпечатани в следните списания:

Доклади и постери

Програмата на конференцията предвижда пленарни доклади, а също доклади и постери по избор (заявка). Официални езици на конференцията са български и английски.
Максимален брой доклади или постери за участие на всеки автор (самостоятелно или в колектив) - два.

Условия за участие
Заявка за участие, придружена със заглавие на доклада е необходимо да бъде изпратена на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. - до 15. 06. 2017 г.
Пълният текст на докладите и постерите (съгласно изискванията на  BJAS) е необходимо да бъде представен в срок до 09.09.2017 г. на e-mail aдpec: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  

В срок до 02.09. 2017 г. участниците ще получат потвърждение по e-mail, че докладът им е приет от научната комисия за представяне на конференцията като презентация или постер.

Регистрационни такси  за участници:

  • За български участници                       100 лв
  • За докторанти                                        70 лв
  • За участници от асоциации и др.            50 лв
  • За съавтори в доклади                          25 лв

Таксите да бъдат приведени по банков път в срок до 31.08.2017г. по сметката на Института:
  
Банка: ОББ Шумен
            BG24UBBS80023106099100
            BIC  код - UBBSBGSF
            (За конференцията 2017)

 Настаняване на участници

Резервацията на хотел се извършва самостоятелно от участниците в конференцията.

х-л Централ;

х-л Пролет;

х-л Формула с възможност за вечеря и обяд, в непосредствена близост до ЗИ, Шумен и др

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Важни срокове:

о Заявка за участие придружена със заглавие на доклада - до 15.06.2017г.

о Представяне на пълния текст на докладите и постери - до 09.09.2017г.

о Информация за приетите доклади - до 02.09.2017г.

о Предварително заплащане на таксата за правоучастие - до 31.08.2017г.

о Информация за представянето на вашата статия като презентация или постер съгласно решението на научната комисия ще получите на e-mail - до 02.09.2017г.

Документи за изтегляне - покана, регистрационна форма