Home ЗА НАС НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ / SCIENTIFIC CONFERENCE БЪЛГАРСКИ

 

XII-та ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Дата на провеждане: 28.09.2023 - 29.09.2023 г.

Организатор: Земеделски институт - Шумен

  

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:
ПОКАНА
         РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
ПРОГРАМА   

 

 conf 

Първо съобщение

Цели и тематика:

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на земеделието и предлагащи добри практически решения в земеделското производство.
Конференцията цели да даде възможност на учени от България и от други страни да:
—  Да обменят информация за новостите в земеделската наука, позволяващи устойчиво развитие на отрасъла
—  Да обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременни технологии в земеделието
—  Да направят предложения и препоръки по обсъжданите проблеми

Основни тематични направления:

  • Селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
  • Селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.

Докладите ще бъдат отпечатани в следните списания:

Доклади и постери

Програмата на конференцията предвижда пленарни доклади, а също доклади и постери по избор (заявка). Официални езици на конференцията са английски и български.

Важни дати:

До 30.04.2023г.- изпращане на регистрационни форми и резюмета на научни трудове

До 31.07.2023г.-пълният текст на научните трудове, съгласно изискванията на“Животновъдни науки” или “Растениевъдни науки”

 

Регистрационни такси  за участници:

  • Таксата за участие в конференцията е 100 лв.
  • Таксите да бъдат преведени по банков път в срок до 10.09.2023г. по сметката на Института:

Банка: ОББ Шумен
            BG56UBBS80023106099203
            BIC  код - UBBSBGSF
            (За конференцията 2023)