Home ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА АКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

АКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ:Доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван колесен селскостопански трактор за нуждите на Земеделски институт - Шумен

Дата на публикуване: 02.09.2022г.

Още:
Борсова сделка за доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса (гориво: Бензин А 95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и Био 6") за нуждите на Земеделски институт - Шумен за едногодишен период 2022-2023 г.

Още:Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Земеделски институт - Шумен

Дата на публикуване: 25.02.2022г.

Още:Доставка на минерални торове за нуждите на Земеделски институт – Шумен

Дата на публикуване: 31.01.2022г.

Още:


Доставка на фуражни суровини – соев и слънчогледов шрот и фуражни смески за нуждите на Земеделски институт – Шумен с три обособени позиции: Слънчогледов шрот; Соев шрот; Фуражни смески;

Дата на публикуване: 25.11.2021г.

Още:


Борсова сделка за доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса (гориво: Бензин А 95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и Био 6") за нуждите на Земеделски институт - Шумен за 2021г.

Дата на публикуване: 04.06.2021г.

Още:


Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен”

Още:


"Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, маслодобивната промишленост и фуражни смески за нуждите на ЗИ-Шумен", с пет обособени позиции

Още:


Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либералния пазар за нуждите на ЗИ-Шумен

Още:


Доставка и гаранционна поддръжка на челен товарач (нов) за нуждите на Земделски институт - Шумен

Още: