НАЧАЛО

Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Земеделски институт - Шумен

09.09.2021г.


Допълнителна информация и документация: https://app.eop.bg/today/160126

Протокол 1 

Протокол 2 

Решение

Доклад

Решение oт 22.10.2021г.

Решение за прекратяване на процедура от 24.11.2021г.