НАЧАЛО

„ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ”

за нуждите на „Земеделски институт” Шумен (02.03.2021г.)

Предметът на поръчката включва изпълнението на доставка на семена за посев, както следва:

  • Царевица силажР0937 или еквивалент (40 чувала с по 80 000 бр/чувал) и Р1535 или еквивалент (60 чувала с по 80 000 бр/чувал);

Царевица зърно – Р9241 или еквивалент (50 чувала с по 80 000 бр/чувал)  и Р9415 или еквивалент (40 чувала с по 80 000 бр/чувал) 

Мястото на изпълнение на поръчката е:

Складова база  на  ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-ШУМЕН находяща се в с. Царев брод.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ЦЕНЕВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.102

ПРОТОКОЛ (15.03.2021г.)

РЕШЕНИЕ (15.03.2021г.)

ДОГОВОР ОТ 19.03.2021г.