НАЧАЛО

"Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, маслодобивната промишленост и фуражни смески за нуждите на ЗИ-Шумен", с пет обособени позиции


Наименование на поръчката: Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, маслодобивната промишленост и фуражни смески за нуждите на ЗИ-Шумен", с пет обособени позиции.


Кратно описание:

Обособена позиция №1: "Доставка на Биоконцентрати за нуждите на свиневъдството"

  • БК х 12 - 32 тона (20-25 кг. разфасовка)
  • БК х 14 - 30 тона (20-25 кг. разфасовка)
  • БК х 16 - 26 тона (20-25 кг. разфасовка)

Обособена позиция №2: "Доставка на пшенични трици"

  • 160 тона (насипно или по 30 кг. разфасовки)

Обособена позиция №3: "Доставка на слънчогледов шрот"

  • 165 тона (насипно)

Обособена позиция №4: "Високопротеинов слънчогледов шрот"

  • 26 тона (40 кг. разфасовки)

Обособена позиция №5: "Доставка на фуражни смески"

  • Стартерна смеска за телета - гранули - 10,8 тона (20-25 кг. разфасовка)
  • Стартерна смеска за агнета - гранули - 8,4 тона (20-25 кг. разфасовка)
  • Пълноценен фураж за прасета - гранули - 5,5 тона (20-25 кг. разфасовка)

Вид на поръчката: доставки


Място на изпълнение: складови бази на Земеделски институт - Шумен


Основен CPV код: 03000000


Прогнозна стойност: 216 370 лв без ДДС


Срок за получаване на оферти: 29.06.2020г., 15:00ч.ДОКУМЕНТИ:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

ПРОТОКОЛ от 30.06.2020г.

ПРОТОКОЛ от 08.07.2020г.

ДОКЛАД от 30.06.2020

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ДОГОВОР "БИОКОНЦЕНТРАТИ"

ДОГОВОР "ФУРАЖНИ СМЕСКИ"