НАЧАЛО

Доставка на гориво: Бензин А 95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и Био 6" нуждите на Земеделски институт - Шумен

Основен CPV код: 09100000

Вид на поръчка: доставки


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

БОРСОВ ДОГОВОР №556

БОРСОВ ДОГОВОР №557

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА