НАЧАЛО

  Научно – експерименталната база на Земеделски институт - Шумен включва:

  1. Експериментално опитно поле по растениевъдство;
  2. Следните експериментални животновъдни ферми:
  • · Свиневъдна ферма
  • · Овцевъдна ферма
  • · Биволовъдна ферма
  • · Говедовъдна ферма

Научно – експерименталната дейност в:

  1. експерименталното опитно поле по растениевъдство се ръководи от ръководителя на отдел „Растениевъдство“;
  2. експерименталните животновъдни ферми се ръководи от ръководителя на отдел “Животновъдни науки”.