Home

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар,  за нуждите на Земеделски институт-Шумен“ 


Възложител: Земеделски институт - Шумен

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00724 ]

Адрес: град Шумен, община Шумен, област Шумен, бул. „Симеон велики“ №3, Административна сграда

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Деян Сашев Благоев

Телефон: 00359 884787514

E-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Прогнозна стойност: 54 285 лв. без ДДС

Срок за получаване на офертите: 26 / 07 / 2018ЗАПОВЕД №46 от 06.07.2018 г. по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


УВЕДОМЛЕНИЕ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


ПРОТОКОЛ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


РЕШЕНИЕ №49 от 13.08.2018г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОЩЕ: 


ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП