Home

Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев бродкъм ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32

АОП НОМЕР: 01922-2018-0004СТАТУС: ЗАТВОРЕНА


Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев бродкъм ИЗ-Шумен, с. Царев брод


Индивидуален номер на процедурата: 0003571
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 233950.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 16:00:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:
ДОКУМЕНТИ:

Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: Решение за откриване на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Обявление за обществена поръчка

Вид на документа: Обявление за обществена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Документация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Протокол на комисията

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-04-30 17:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


ДОКЛАД на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП

РЕШЕНИЕ на основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценови предложения

ОБЯВЛЕНИЕ РД-100

ОБЯВЛЕНИЕ РД-101

ОБЯВЛЕНИЕ РД-105

ОБЯВЛЕНИЕ РД-108

ДОГОВОР вх. № 83

ДОГОВОР вх. № 84

ДОГОВОР вх. № 85