НАЧАЛО

ID НОМЕР: 9072941 СТАТУСЗАТВОРЕНА

"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод


Индивидуален номер на процедурата: 0003341
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 39100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03111000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:

ДОКУМЕНТИ:

Обява за събиране на оферти

Вид на документа: Обява за събиране на оферти

Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:46:29

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Разяснение

Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:47:04

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТДокументация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:47:04

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Уведомление

Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти 

Дата и час на публикуване: 2018-03-07 16:54:39

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Протокол на комисията

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 13:35:15

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ