НАЧАЛО

АОП НОМЕР: 01922-2018-0001  СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

Позиция 1 - Амониев нитрат - 120 тона; Позиция 2 - Комплексна минерална тор - 10:25+12S ЕО ТОР - 66 тона и Комплексен минерален тор (NP)20:20+13S ЕО ТОР - 66 тона


Индивидуален номер на процедурата: 0003332
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 141000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-11 16:00:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:

ДОКУМЕНТИ:

Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: Решение за откриване на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-02-07 14:31:00

Удостоверение за време:

Номер на удостоверението за време: 4000077645739
Удостоверено време: 07.02.2018 14:31:00
Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 12:31:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Обявление за обществена поръчка

Вид на документа: Обявление за обществена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-02-07 14:31:24

Удостоверение за време:

Номер на удостоверението за време: 4000077645774
Удостоверено време: 07.02.2018 14:31:24
Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 12:31:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Документация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-02-07 14:32:32

Удостоверение за време:

Номер на удостоверението за време: 4000077645856
Удостоверено време: 07.02.2018 14:32:32
Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 12:32:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Доклад и решение

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-04-04 17:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ