Home

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

ОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА - ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" КЪМ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН, С. ЦАРЕВ БРОД ЗА СРОК ОТ  ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА


Индивидуален номер на процедурата: 0003325
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 48000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-22 16:00:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:
ДОКУМЕНТИ:

Обява за събиране на оферти

Вид на документа: Обява за събиране на оферти

Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:00:00


Образци на документи за участие в процедурата

Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им

Дата и час на публикация: 2016-12-13 15:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Документация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата

Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Информация за удължаване срока за подаване на оферти

Вид на документа: Съобщение

Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Информация за удължаване срока за подаване на оферти - АОП

Вид на документа: Друга информация

Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Протокол на комисията

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата

Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:59:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ  •