НАЧАЛО

СТАТУС: ОТВОРЕНА


Доставка на гориво: Бензин А95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и БИО 6 за нуждите на Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Шумен, с. Царев брод за 2018г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003524
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:

ДОКУМЕНТИ:

Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: Решение за откриване на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-03-12 15:30:59