Home структура

Акредитации:

- Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаване;

- Свиневъдство;

- Биволовъдство и говедовъдство;

- Овцевъдство и козевъдство;

- Селекция и семепроизводсво на културните растения.

Академичен състав:

- Професор - 4 бр.;

- Доктор на науките - 2 бр.;

- Доцент - 12 бр.;

- Гл. ас. д-р - 3 бр.;

- Асистент - 1 бр. 


назад