НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Dan4e доц. д-р Йорданка Илиева

 
Завършила е ВИЗВМ гр. Стара Загора специалност "Зооинженер" през 1992 година.
     От 2003 г. е редовен докторант в Земеделски институт гр. Шумен, специалност "Биволи и говеда". Разработва дисертационен труд на тема "Оптимизиране на продуктивния живот при биволици от породата Българска Мурра"
. През 2006 г. придобива образователна и научна степен "Доктор". От 2012 г. работи като научен сътрудник по биволовъдство в Земеделски институт гр. Шумен.
Основната научна дейност и интереси са в областта на репродукция и селекция на биволи и говеда. Има публикувани 32 научни статии, 2 книга и 1 научно-популярна статия.
Член е на съюза на зооинженерите България.
 назад