Home обяви

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Обяви-научна степен и академична длъжност

 13.02.2013 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична  длъжност „ДОЦЕНТ”
Професионално направление: Животновъдство, ш.
04.02.06.
Научна специалност: Г
оведовъдство и биволовъдство 

Кандидат:  Д-Р РУМЕН КАЛЕВ


Научно жури:

 

Публикации


Приноси


Резюмета